Cổng thông tin VNE giới thiệu Bản tin thị trường Bắc Âu tháng 9 năm 2022, do Thương vụ Việt Nam tại Thuỵ Điển tổng hợp.
Để đọc chi tiết bản tin, doanh nghiệp xem https://vietnordic.com/ban-tin-thang-chin-2022/

 

 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia