Hiện tại công ty đang mong muốn tìm kiếm nhà máy tại Việt Nam có khả năng sản xuất kính bơi để nhập về bán tại Nhật Bản. Trước mắt, họ sẽ cung cấp các khuôn mẫu, nguyên liệu từ Nhật sang để sản xuất tại Việt Nam.
Công ty, nhà máy của Việt Nam có khả năng sản xuất được mặt hàng kính bơi như trên, liên hệ tới Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản:
Email: jp@moit.gov.vn/taducminh@yahoo.com
Tel: +81-3-3466-3315
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản