Cụ thể như sau:
CBSA kết thúc thu thập thông tin: ngày 15 tháng 6 năm 2023;
Thời hạn nộp lập luận của các bên: ngày 22 tháng 6 năm 2023;
Thời hạn nộp bình luận của các bên: ngày 29 tháng 6 năm 2023;
CBSA ban hành kết luận điều tra: ngày 17 tháng 7 năm 2023.
Cục Phòng vệ thương mại thông báo và khuyến nghị các bên liên quan thực hiện đúng hạn các bước điều tra theo cập nhật của CBSA.
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Xử lý Phòng vệ thương mại nước ngoài, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương – Số 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cán bộ phụ trách: Anh Nguyễn Hoàng Kiên – Email: kiennh@moit.gov.vn; ducpg@moit.gov.vn.

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại