Theo đó, phiên điều trần tổ chức vào 14 giờ 30 phút ngày 2/7/2024 (giờ Thổ Nhĩ Kỳ) theo hình thức trực tuyến. Thời hạn đăng ký và ngày 28/6/2024.
Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị các bên liên quan thường xuyên theo dõi email từ DGI để cập nhật chính xác địa chỉ và nền tảng truy cập của Phiên điều trần; địa chỉ email tiếp nhận đăng ký: p.bayhan@ticaret.gov.tr.
Cục Phòng vệ thương mại cho biết, trong vụ việc chống bán phá giá, doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam là bên liên quan của vụ việc, cần tham gia hợp tác đầy đủ toàn diện để chứng minh không bán phá giá hoặc bán phá giá ở mức thấp (nếu có).
Để kịp thời ứng phó vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các bên liên quan một số nội dung sau: Nghiên cứu kỹ các hướng dẫn của Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ; chuẩn bị các thông tin tài liệu theo yêu cầu, hợp tác đầy đủ toàn diện với Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ trong toàn bộ quá trình vụ việc; Thường xuyên theo dõi email từ Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ để cập nhật thông tin về địa chỉ và nền tảng truy cập của Phiên điều trần.
Trong trường hợp cần thiết, các bên liên quan có thể liên hệ trực tiếp với Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ để yêu cầu làm rõ các nội dung; Chủ động liên lạc, phối hợp với Cục Phòng vệ thương mại để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

Nguồn: Bảo Thoa/congthuong.vn