Cụ thể, Nghị định 18/2023 đã bổ sung một số quy định liên quan đến cung cấp thông tin về thực phẩm kinh doanh theo hình thức đa cấp như:
Doanh nghiệp, người tham gia bán hành đa cấp không được cung cấp thông tin về thực phẩm bằng hình thức sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, thư tín của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế, thư cảm ơn, lời cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế.
Đồng thời, không được cung cấp thông tin về thực phẩm có nội dung đăng tải, dẫn, trích dẫn hoặc nêu ý kiến người bệnh mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh.
Ngoài ra, quy định về kế hoạch trả thưởng trong mô hình kinh doanh đa cấp cũng được hướng dẫn rõ hơn tại Nghị định 18:
- Kế hoạch trả thưởng phải quy định rõ các cấp bậc, danh hiệu người tham gia bán hàng đa cấp, điều kiện đạt được, hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác chi trả cho từng cấp bậc, danh hiệu người tham gia bán hàng đa cấp.
- Kế hoạch trả thưởng chỉ áp dụng đối với người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp tại Việt Nam.
Đối với hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp, Nghị định 18 yêu cầu phải có thống kê hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác của người tham gia bán hàng đa cấp.
Trước ngày 10 hàng tháng (trừ tháng 01 và tháng 7), doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải gửi tới Sở Công Thương nơi đăng ký hoạt động danh sách người tham gia bán hàng đa cấp cư trú tại địa phương của tháng trước đó với các thông tin:
• Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nơi cư trú
• Số Chứng minh nhân dân hoặc số Căn cước công dân hoặc số hộ chiếu
• Số hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, ngày ký hợp đồng
• Mã số, điện thoại liên hệ của người tham gia bán hàng đa cấp
Nghị định 18/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/6/2023.

Xem chi tiết văn bản tại đây

Nguồn: Vinanet/VITIC