Nhập khẩu điện thoại, máy vi tính giảm 10 tỷ USD

Biểu đồ: T.Bình.
Theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước trong kỳ 1 tháng 5 đạt 12,44 tỷ USD, tăng 1,7% (tương ứng tăng 212 triệu USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 4/2023.
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 1 tháng 5/2023 tăng so với kỳ 2 tháng 4/2023 chủ yếu ở một số nhóm hàng như: dầu thô tăng 101 triệu USD, tương ứng tăng 40,3%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 87 triệu USD, tương ứng tăng 3%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 76 triệu USD, tương ứng tăng 4,6%...
Dù có chiều hướng tăng trong nửa đầu tháng 5, nhưng tính chung từ đầu năm đến 15/5 kim ngạch nhập khẩu vẫn giảm sâu.
Cụ thể, từ đầu năm đến hết 15/5/2023, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 112,01 tỷ USD, giảm 18% (tương ứng giảm 24,63 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.
Trong đó một số nhóm hàng giảm mạnh như: điện thoại các loại và linh kiện giảm 5,47 tỷ USD, tương ứng giảm 66,5%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 4,39 tỷ USD, tương ứng giảm 13,4%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng giảm 2,15 tỷ USD, tương ứng giảm 13,2%...
Như vậy, riêng 2 nhóm hàng điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện có kim ngạch giảm đến 9,86 tỷ USD.
Dữ liệu của Tổng cục Hải quan ghi nhận kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 5 đạt 8,18 tỷ USD, tăng 4% (tương ứng tăng 317 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 4/2023.
Tính đến hết ngày 15/5, nhập khẩu của nhóm doanh nghiệp này đạt 73,09 tỷ USD, giảm 18,1% (tương ứng giảm 16,14 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 65,3% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Nguồn: Haiquanonline