Theo quyết định này, sẽ có 250.000 kg sợi; 2.500.000 chiếc quần áo dệt kim; 750.000 chiếc quần áo dệt thoi; 50.000 chiếc tã trẻ em làm từ sợi tổng hợp và hàng dệt may xuất khẩu sang Mexico năm 2023 theo Hiệp định CPTPP.
Quyết định có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2023.
Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho biết, thương nhân có nhu cầu được cấp Chứng thư xuất khẩu cho hàng dệt may sang Mexico để hưởng hạn ngạch thuế quan xuất khẩu theo CPTPP năm 2023 theo Quyết định nêu trên, thực hiện theo Thông tư số 07/2019/TT-BCT ngày 19/4/2019 của Bộ Công thương quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mexcio theo CPTPP.
Thương nhân xuất khẩu hàng dệt may sang Mexcio theo CPTPP (bao gồm cả thương nhân xuất khẩu theo hạn ngạch thuế quan và cả thương nhân xuất khẩu không theo hạn ngạch thuế quan) phải đăng ký thông tin với Bộ Công thương để thực hiện cơ chế giám sát hàng dệt may xuất khẩu sang Mexcio theo CPTPP.

Nguồn: Vinanet/VITIC