Ngày 25/4, tại Bình Dương, Đoàn công tác Bộ Công Thương do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm Trưởng đoàn đã khảo sát khu đất dự kiến xây dựng Trung tâm giao dịch nguyên phụ liệu dệt may Việt Nam và có buổi làm việc với Hiệp hội Da giày Túi xách Việt Nam. Buổi làm việc nhằm phân tích, đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh, các khó khăn cần tháo gỡ đối với ngành da giày Việt Nam.
Dưới đây là những hình ảnh Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và đoàn công tác Bộ Công Thương khảo sát khu đất dự kiến xây dựng Trung tâm giao dịch nguyên phụ liệu dệt may Việt Nam; thăm trung tâm Nghiên cứu phát triển văn phòng Túi xách TBS Group và làm việc với Hiệp hội Da giày Túi xách Việt Nam được phóng viên Báo Công Thương ghi lại.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khảo sát Trung tâm giao dịch nguyên phụ liệu, làm việc với ngành da giày Việt Nam

Ông Nguyễn Đức Thuấn - Chủ tịch Hiệp hội Da giày Túi xách Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Thái Bình (TBS Group) giới thiệu khu đất dự kiến xây dựng khu Trung tâm giao dịch phát triển nguyên phụ liệu ngành thời trang Việt Nam tại Bình Dương với Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khảo sát Trung tâm giao dịch nguyên phụ liệu, làm việc với ngành da giày Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thăm kho hàng TBS Logistics

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khảo sát Trung tâm giao dịch nguyên phụ liệu, làm việc với ngành da giày Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tham quan khu vực nguyên phụ liệu sản xuất túi xách - Nhà máy túi xách TBS

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khảo sát Trung tâm giao dịch nguyên phụ liệu, làm việc với ngành da giày Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thăm Trung tâm sản xuất tự động - khu vực nghiên cứu phát triển sản phẩm ngành túi xách

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khảo sát Trung tâm giao dịch nguyên phụ liệu, làm việc với ngành da giày Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tham quan dây chuyền sản xuất mẫu

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khảo sát Trung tâm giao dịch nguyên phụ liệu, làm việc với ngành da giày Việt Nam

Phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm ngành túi xách

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khảo sát Trung tâm giao dịch nguyên phụ liệu, làm việc với ngành da giày Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thăm Trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm ngành giày TBS

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khảo sát Trung tâm giao dịch nguyên phụ liệu, làm việc với ngành da giày Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Hiệp hội Da giày Túi xách Việt Nam

Nguồn: Thanh Minh - Hà Duyên/Báo Công Thương