Cùng tham dự về phía Bộ Công an có các đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Lương Tam Quang và thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng đại diện các đơn vị Cục, Vụ, Tổng cục…
Về phía Bộ Công Thương có các đồng chí Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, cùng đại diện các đơn vị Cục, Vụ, Tổng cục…

ại buổi Lễ, trước sự chứng kiến của các đại biểu, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Công Thương.
Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cùng khẳng định, kết quả công tác phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hai Bộ thời gian qua đã góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật có liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân và ngành Công Thương.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, công tác quản lý nhà nước của Bộ Công Thương bao phủ trên nhiều lĩnh vực công nghiệp, thương mại, năng lượng, hội nhập quốc tế, quản lý thị trường. Do vậy, vấn đề đảm bảo an ninh, trật tự, sự công bằng, môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp và quyền lợi của người tiêu dùng luôn cần sự vào cuộc rốt ráo của các cơ quan chức năng nói chung, của Bộ Công Thương và Bộ Công an cùng phối hợp nói riêng.
Đặc biệt trong bối cảnh đất nước chúng ta đang hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới thông qua một loạt các hiệp định thương mại tự do đã được ký kết và có hiệu lực. Sắp tới đây Quốc hội sẽ phê chuẩn và đưa vào thực thi hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), công tác kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh, trật tự sẽ đối mặt với nhiều thách thức mới, tinh vi hơn, gay gắt hơn và đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ, liên ngành của nhiều cơ quan chức năng để giải quyết hiệu quả.
Do vậy, việc cùng nhau đi tới một thỏa thuận, quy chế phối hợp giữa Bộ Công Thương và Bộ Công an là hết sức cần thiết. Và với sự hỗ trợ của các đơn vị trong Bộ Công an có chuyên môn nghiệp vụ cao, hai Bộ sẽ đạt được những kết quả, thành tích đáng kể trong việc đảm bảo an ninh, trật tự trong các lĩnh vực của ngành Công Thương thời gian tới.
“Thay mặt Lãnh đạo Bộ Công Thương, tôi yêu cầu Đơn vị đầu mối và các Đơn vị thuộc Bộ Công Thương có trách nhiệm bám sát nội dung Quy chế phối hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để chủ động phối hợp cùng các Đơn vị thuộc Bộ Công an triển khai thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng và đánh giá cao Bộ Công Thương đã hoàn thành tốt và vượt mức các chỉ tiêu đặt ra trong thời gian qua, đặc biệt là trong phát triển kinh tế, mở rộng thị trường, ký kết được nhiều thỏa thuận, hợp tác thương mại với các nước.
Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, việc ký kết Quy chế phối hợp sẽ tạo cơ sở quan trọng để hai Bộ phối hợp toàn diện, chặt chẽ hơn nữa trên các mặt công tác có liên quan; đặc biệt trong việc nâng cao hiệu quả phối hợp công tác và cùng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ giao, thể hiện rõ nét mục tiêu phát triển ngành Công Thương là phát triển kinh tế xã hội đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với an ninh quốc gia, an ninh kinh tế, an toàn xã hội.
Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, sau khi ký kết Quy chế, công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế phối hợp giữa hai Bộ; định kỳ cùng Bộ Công Thương sơ kết đánh giá tình hình, kết quả phối hợp và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện…

Nhân dịp này, thay mặt Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đã trân trọng trao tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" cho các cá nhân thuộc Bộ Công Thương đã có nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Thay mặt Bộ Công Thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã trân trọng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam” cho các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển ngành Công Thương.
Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Công nghiệp và Thương mại. Các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Công Thương là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống vật chất của Nhân dân cả nước, như: Lưu thông hàng hóa trong nước, xuất nhập khẩu, gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong và ngoài nước, sản xuất công nghiệp, khai thác thăm dò dầu khí, năng lượng và nhiều lĩnh vực thiết yếu khác.
Trong những năm qua, Bộ Công Thương đã chủ động, tích cực triển khai chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; các cơ quan chức năng của Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Công an triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên lĩnh vực công nghiệp và thương mại.

Cụ thể, các đơn vị chức năng của hai Bộ đã thường xuyên trao đổi thông tin phục vụ cho công tác xúc tiến thương mại, khoa học công nghệ, phát triển thị trường ngoài nước, đàm phán, ký kết, gia nhập, thực thi các điều ước quốc tế và thỏa thuận khác về thương mại; triển khai các mặt công tác bảo đảm an ninh kinh tế, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực công nghiệp và thương mại.
Văn phòng Bộ

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương