Để đảm bảo việc lấy ý kiến các bên có liên quan phù hợp với quy định hiện hành, Bộ Công Thương gửi tới quý cơ quan/tổ chức/ cá nhân nêu tại danh mục kèm theo Công văn này.
Đề nghị quý cơ quan/tổ chức/ cá nhân nghiên cứu, có ý kiến góp ý bằng văn bản và gửi về Bộ Công Thương (qua Vụ Khoa học và Công nghệ) trước ngày 06 tháng 8 năm 2022 để tổng hợp theo Mẫu phiếu ý kiến góp ý gửi kèm theo.
Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ: CVC Vũ Thị Hồng Hạnh, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Điện thoại: 024-222024026 - Email: hanhvth@moit.gov.vn.
 
 

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương