Tại tỉnh Lạng Sơn:
+ Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị:
Đang tồn 376 xe nông sản, trái cây như thanh long, mít, ớt, nhãn (hơn ngày 15/02 là 84 xe).
+ Cửa khẩu Tân Thanh: Không phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu, còn tồn 1 xe thanh long.
+ Cửa khẩu Cốc Nam: Không phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu, còn tồn 10 xe nông sản, tạp hóa, da bò, mỹ phẩm.
+ Cửa khẩu Chi Ma: còn tồn 4 xe (1 xe tái nhập khẩu thạch đen, 1 xe hồ tiêu, 2 xe quả sung khô).
+ Ga Đồng Đăng: Đã nhập khẩu 19 toa bát đĩa sứ, còn tồn 22 toa thép tròn.
- Tại tỉnh Lào Cai:
+ Tại cửa khẩu Kim Thành II, đang tồn hơn 365 xe trái cây các loại, chủ yếu là thanh long. Lượng xe đang lên khu vực cửa khẩu tăng nhanh do thương lái, doanh nghiệp tăng cường chuyển hàng lên cửa khẩu khi thấy thông tin từ nhiều kênh khác nhau về việc xuất khẩu tại các cửa khẩu đang có tín hiệu thuận lợi.
- Tại các tỉnh khác không có diễn biễn phát sinh so với báo cáo gửi ngày 14-15/2/2020.
 

Nguồn: Cổng Thông Tin Điện Tử Bộ Công Thương