Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 năm 2015 với khoản lỗ bất ngờ gần 15 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, sau kết quả khiêm tốn quý 1 và quý 2, lãi ròng của Vua tôm Minh Phú chỉ còn 11 tỷ đồng. Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2014, công ty lãi ròng lần lượt 203 tỷ đồng và 368 tỷ đồng.

Doanh thu thuần quý 2 của Minh Phú giảm 25,4%, chỉ còn 2.574 tỷ đồng. Tỷ trọng giá vốn/doanh thu thuần tặng từ 84% lên 92% khiến lãi gộp của công ty giảm sâu 61%, chỉ còn 209 tỷ đồng. Với mức lãi gộp này, chi phí tài chính trở thành "gánh nặng" cho Minh Phú với 148,5 tỷ đồng. Sau khi trang trải các chi phí trong kỳ, công ty lỗ thuần 58,2 tỷ đồng quý 2, lỗ sau thuế 49,6 tỷ đồng. Phần lỗ dành cho cổ đông công ty mẹ quý 2 là 14,6 tỷ đồng.

Đây là quý thứ 2 Minh Phú có kết quả kinh doanh suy giảm mạnh mẽ, sau khi công ty này quyết định rời sàn.

Trong 6 tháng đầu năm, nợ vay dài hạn của Minh Phú tăng vọt từ 500 tỷ đồng lên mức 2.975 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng tăng vọt từ 4.451 tỷ đồng.

Với kết quả khiêm tốn này, 6 tháng đầu năm Minh Phú mới chỉ thực hiện chưa đến 1% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2015. Tình hình thị trường khó khăn, các nước như Indonesia, Ấn Độ, Malaysia... phá giá đồng tiền khiến giá tôm Việt Nam trở nên đắt tương đối so với tôm xuất xứ từ các quốc gia nói trên. Kết quả kinh doanh u ám của Minh Phú xuất phát từ tình hình khách quan như vậy - ông Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Minh Phú đã chia sẻ với chúng tôi về tình hình hoạt động của Minh Phú trong thời gian vừa qua.

Theo Đan Nguyên

Trí thức trẻ

Nguồn: Trí thức trẻ