Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HSX) thông báo về giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII).

Theo đó, ông Lê Quốc Bình đã bán 12,5 triệu cổ phiếu như đăng ký trước đó. Giao dịch được thực hiện trong ngày 28/8.

Ông Lê Quốc Bình đăng ký bán nốt 8,5 triệu cổ phiếu trong thời gian từ 3/9 đến 2/10 để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Nếu giao dịch thành công, ông Lê Quốc Bình không sở hữu cổ phiếu CII nào. Giao dịch dự kiến thực hiện.

Phiên giao dịch 28/8, CII khớp lệnh 17,3 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch 415 tỷ đồng. Như vậy, giao dịch của ông Lê Quốc Bình thu về khoảng 300 tỷ đồng. CII hôm nay tăng giá 300 đồng, lên 24.100 đồng/cổ phiếu.

Minh Quân

Theo HSX