Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (Mã: TSC) thông qua việc ông Nguyễn Văn Sang thôi chức Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT.

HĐQT bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, thành viên HĐQT đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 6/10. 

Bà Nguyệt hiện đang là Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư FIT (Mã: FIT) - Công ty đang nắm giữ gần 30% vốn điều lệ TSC. Hiện tại, bà Nguyệt chỉ nắm giữ 100.000 cổ phần FIT, tỷ lệ 0,06%.

Liên quan tới việc thôi giữ chức vụ của ông Nguyễn Văn Sang, trước đó vào ngày 3/9, HĐQT có quyết định thông qua và bầu thay thế ông Phan Minh Sáng, Tổng Giám đốc TSC đảm trách kiêm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT. 

Tuy nhiên sau đó, Nghị quyết này bị bãi bỏ và ông Sang vẫn đảm nhận chức vụ do Quy định của Bộ tài chính về việc Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh TGĐ trừ khi việc kiêm nhiệm này được ĐHCĐ thường niên phê chuẩn.

Ngoài ra, HĐQT cũng bổ nhiệm bà Bùi Thanh Hương tạm thời đảm nhận chức vụ thành viên HĐQT. Việc bầu mới thành viên HĐQT thay thế sẽ được ĐHCĐ gần nhất thực hiện thông qua.

 

Khổng Chiêm