Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

Dầu WTI giao ngay

 

73,79

+1,03

+1,42%

Tháng 1/2022

Dầu Brent giao ngay

 

76,60

-0,25

-0,33%

Tháng 2/2022

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,73

-0,24

-6,16%

Tháng 1/2022

Xăng dầu (USD/gal)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

 

220,61

+3,81

+1,76%

Tháng 1/2022

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

 

233,14

+2,36

+1,02%

Tháng 1/2022

Nguồn: Vinanet/VITIC/Bloomberg