Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

Dầu WTI giao ngay

 

75,78

+0,21

+0,28%

Tháng 1/2022

Dầu Brent giao ngay

 

78,75

+0,15

+0,19%

Tháng 2/2022

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

Khí gas kỳ hạn Nymex

4,13

+0,07

+1,70%

Tháng 1/2022

Xăng dầu (USD/gal)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

 

223,53

+0,14

+0,06%

Tháng 1/2022

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

235,63

+0,28

+0,12%

Tháng 1/2022


Nguồn: Vinanet/VITIC/Bloomberg