Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

Dầu WTI giao ngay

 

73,22

-0,57

-0,77%

Tháng 2/2022

Dầu Brent giao ngay

 

76,37

+0,23

+0,30%

Tháng 2/2022

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,95

+0,22

+5,82%

Tháng 1/2022

Xăng dầu (USD/gal)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

 

220,30

-0,31

-0,14%

Tháng 1/2022

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

 

231,48

-1,66

-0,71%

Tháng 1/2022

Nguồn: Vinanet/VITIC/Bloomberg