Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

83,27

0,18

1,63

6,55

3,54

Dầu Brent

USD/thùng

86,98

0,01

1,07

5,99

2,43

Xăng

USD/gallon

2,71

-0,21

-0,39

5,47

-1,44

Khí gas

USD/MMBtu

1,72

-1,46

-3,50

-16,72

-17,68

 

 

 
 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics