Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

83,12

-0,06

3,08

5,09

11,58

Dầu Brent

USD/thùng

86,96

-0,04

2,53

5,18

10,65

Xăng

USD/gallon

2,72

0,01

0,14

4,46

3,15

Khí gas

USD/MMBtu

1,75

-0,61

-3,36

-11,34

-16,77

 

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics