Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

81,55

0,16

-2,02

4,64

9,11

Dầu Brent

USD/thùng

84,66

0,00

-2,31

3,30

7,03

Xăng

USD/gallon

2,52

-0,17

-2,52

4,07

-1,00

Khí gas

USD/MMBtu

2,34

-0,17

-4,26

-25,25

-13,11

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics