Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

78,17

-0,17

3,46

0,18

14,12

Dầu Brent

USD/thùng

82,30

-0,11

3,00

-0,13

12,44

Xăng

USD/gallon

2,38

-0,27

-0,66

-3,53

-2,63

Khí gas

USD/MMBtu

3,02

-0,09

7,40

29,25

25,40

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics