Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

81,15

0,15

4,09

5,30

19,31

Dầu Brent

USD/thùng

85,45

0,15

3,93

3,28

16,18

Xăng

USD/gallon

2,71

-0,24

5,15

17,45

8,68

Khí gas

USD/MMBtu

1,73

4,98

-1,28

11,64

-25,50

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics