Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

75,65

-0,01

-1,72

-4,21

-4,21

Dầu Brent

USD/thùng

79,97

-0,03

-1,39

-4,31

-4,31

Xăng

USD/gallon

2,40

0,03

-0,69

-5,41

-5,41

Khí gas

USD/MMBtu

2,82

-0,33

9,39

29,40

29,40

 

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics