Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

79,35

0,53

-0,74

3,40

4,61

Dầu Brent

USD/thùng

83,39

0,52

-0,15

2,22

2,88

Xăng

USD/gallon

2,56

0,25

-1,99

-0,25

-1,34

Khí gas

USD/MMBtu

1,79

-1,50

-2,35

-4,94

-33,22

 

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics