Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

68,80

+0,21

+0,31%

Dầu Brent giao ngay

78,33

+0,15

+0,19%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,81

-0,01

-0,35%

Xăng dầu (USD/gal)              

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

199,50

+0,21

+0,11%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

222,63

+0,28

+0,13%