Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

68,95

-0,04

-0,06%

Dầu Brent giao ngay

78,11

+0,02

+0,03%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,78

+0,01

+0,47%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

197,86

+0,84

+0,43%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

221,19

+0,27

+0,12%