Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

69,69

-0,16

-0,23%

Dầu Brent giao ngay

78,80

-0,23

-0,29%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,93

-0,01

-0,20%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

200,50

+0,01

+0,00%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

223,07

-0,50

-0,22%