Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

71,44

+0,32

+0,45%

Dầu Brent giao ngay

79,38

-0,02

-0,03%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,91

+0,00

+0,07%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

202,20

+0,13

+0,06%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

224,55

-0,11

-0,05%