Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

70,80

-0,32

-0,45%

Dầu Brent giao ngay

78,69

-0,01

-0,01%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,96

-0,02

-0,64%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

201,57

+0,11

+0,05%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

222,99

+0,19

+0,09%