Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

72,07

-0,01

-0,01%

Dầu Brent giao ngay

81,20

0,00

0,00%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,05

+0,01

+0,46%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

205,64

+0,17

+0,08%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

228,80

+0,21

+0,09%