Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

72,40

+0,83

+1,16%

Dầu Brent giao ngay

82,13

+0,79

+0,97%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,02

-0,06

-1,98%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

207,80

+1,95

+0,95%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

231,84

+1,86

+0,81%