Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

80,12

-0,21

3,31

-2,19

15,14

Dầu Brent

USD/thùng

84,44

-0,24

3,11

-2,18

14,83

Xăng

USD/gallon

2,51

-0,21

2,09

-5,82

4,36

Khí gas

USD/MMBtu

2,82

-0,64

-0,58

41,91

16,95

 

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics