Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

79,33

0,01

3,12

0,34

16,16

Dầu Brent

USD/thùng

83,64

0,09

2,80

0,23

15,37

Xăng

USD/gallon

2,46

0,15

-0,42

-4,29

3,65

Khí gas

USD/MMBtu

2,66

0,09

-8,96

37,73

12,85

 

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics