Theo Giám đốc điều hành Mohammad Abdul Gani, việc Indonesia tăng sản lượng đường sẽ giúp đất nước giảm nhập khẩu, tiết kiệm dự trữ ngoại hối và đạt được khả năng tự cung cấp lương thực.
Trong khi đó, Ukraine cũng có kế hoạch tăng sản lượng đường từ củ cải đường khoảng 1/3 lên 1,4 triệu tấn trong vụ 2021/22. Ukraine đã tăng diện tích trồng củ cải đường lên 227.100 ha trong năm 2021 từ 201.600 ha năm ngoái.
Các nhà máy đường của Ukraine đã sản xuất khoảng 1 triệu tấn đường trắng từ 7,7 triệu tấn củ cải đường trong vụ chế biến 2020/21. Còn trong vụ 2021/22, tính đến nay, các nhà máy này đã sản xuất gần 75.000 tấn đường trắng từ 629.800 tấn củ cải đường.

Nguồn: Vinanet/VITIC/Reuters