Diễn biến giá đường kỳ hạn năm 2021

Diễn biến

Giá đầu tuần

(12/7)

Giá mới nhất

(16/7)

Tăng/giảm trong 1 tuần qua (%)

Giá đường trắng kỳ hạn tháng 10 (USD/tấn)

421,7

443,7

+5,22

Giá đường thô kỳ hạn tháng 10

(US cent/lb)

16,99

17,71

+4,24

Trong tuần, sàn giao dịch London và New York hồi phục trở lại. Giá đường trắng kỳ hạn tháng 10/2021 trên sàn London có mức cao nhất ở 443,7 USD/tấn trong phiên 16/7, mức thấp nhất ở 421,7 USD/tấn trong phiên 12/7. Giá đường thô giao cùng kỳ hạn trên sàn New York có mức cao nhất ở 17,71 US cent/lb trong phiên 16/7, thấp nhất ở 16,93 US cent/lb trong phiên 14/7. Giá đường trắng tuần qua có 3 sóng tăng trong khi giá đường thô lại có 2 sóng tăng và 1 sóng giảm.

Đồ thị giá đường trắng tại London trong 1 tuần qua

Đồ thị giá đường thô tại New York trong 1 tuần qua

Một số thông tin đáng chú ý:
- Sản lượng đường tại khu vực trung nam Brazil trong nửa cuối tháng 6/2021 đạt 2,89 triệu tấn, so với nửa đầu tháng 6/2021 chỉ ở mức 2,19 triệu tấn. Sản lượng cao hơn so với dự kiến và nhu cầu suy yếu khiến giá đường thô tuần qua có lúc sụt giảm.
- Sản lượng đường của Thái Lan sụt giảm do sự thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng Thái Lan. Bên cạnh đó, hạn hán là yếu tố chính ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất mía.
- Nguồn cung hạn chế hơn và thuế cao hơn có thể làm tăng chi phí đối với các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống, từ đó kéo giảm nhu cầu tiêu thụ đường và gây thiệt hại cho các nhà sản xuất nguyên liệu này.
- Hiệp hội mía đường Ấn Độ (ISMA) cho biết sản lượng đường của Ấn Độ được ước tính sẽ giữ nguyên ở mức khoảng 310.000 tấn trong năm tiếp theo bắt đầu từ tháng 10 do việc chuyển hướng sản xuất nước mía sang sản xuất ethanol cao hơn.

Nguồn: VITIC/Reuters