Diễn biến giá đường kỳ hạn năm 2021

Diễn biến

Giá đầu tuần

(19/7)

Giá mới nhất

(23/7)

Tăng/giảm trong 1 tuần qua (%)

Giá đường trắng kỳ hạn tháng 10 (USD/tấn)

443,8

457,7

+3,13

Giá đường thô kỳ hạn tháng 10

(US cent/lb)

17,07

18,17

+6,44

Trong tuần, cả hai sàn giao dịch London và New York đều tăng khá. Giá đường trắng kỳ hạn tháng 10/2021 trên sàn London có mức cao nhất ở 457,7 USD/tấn trong phiên 23/7, mức thấp nhất ở 443,8 USD/tấn trong phiên 19/7. Giá đường thô giao cùng kỳ hạn trên sàn New York có mức cao nhất ở 18,17 US cent/lb trong phiên 23/7, thấp nhất ở 17,07 US cent/lb trong phiên 19/7. Giá đường trắng và đường thô tuần qua đều có 2 sóng tăng và 1 sóng giảm.

Đồ thị giá đường trắng tại London trong 1 tuần qua

Đồ thị giá đường thô tại New York trong 1 tuần qua

Một số thông tin đáng chú ý:
- Sương giá đang gây ảnh hưởng tới khu vực miền tây và bắc bang Sao Paulo, nơi chiếm hơn 60% sản lượng đường của Brazil.
- Czarnikow cho biết tổng lượng đường xuất khẩu của Mexico trong năm 2020/21 là 1,15 triệu tấn, khối lượng nhỏ nhất kể từ ít nhất là năm 2014.
- COVID-19 đã ảnh hưởng đến việc tiêu thụ đường của Philippines trong niên vụ 2020/21, giảm xuống còn 14,8 triệu tấn, so với 16,4 triệu tấn trong mùa trước đó. Trong giai đoạn 2021/22, tiêu thụ đường dự kiến sẽ ổn định ở mức 14,8 triệu tấn.
- Theo số liệu của Cục Quản lý Đường Philippines (SRA), lượng mía được xay xát trong niên vụ hiện tại là cao nhất trong vòng 4 năm qua.
- Chính phủ Ấn Độ cung cấp cho các nhà máy khoản hỗ trợ 4-6 rupee/kg để giúp xuất khẩu lượng đường dư thừa, giúp các nhà máy thanh toán phí cho nông dân trồng mía.
- Sản lượng đường của Liên minh Châu Âu niên vụ 2021/22 dự báo sẽ tăng lên 15,5 triệu tấn, kéo lượng tồn trữ tăng theo.
- Sản lượng đường toàn cầu có thể sẽ tăng lên 2,74 triệu tấn vào năm 2021/22 từ mức thâm hụt 1,51 triệu tấn trong năm 2020/21.

Nguồn: VITIC/Reuters