Giá heo hơi miền Bắc hôm nay ngày 20/11/2023
Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ngày 20/11/2023 đi ngang trên diện rộng và dao động trong khoảng 48.000 - 52.000 đồng/kg. Theo đó, mức giá thấp nhất khu vực 48.000 đồng/kg được ghi nhận tại Hà Nam.
Ở chiều ngược lại, mức giá cao nhất khu vực 52.000 đồng/kg được ghi nhận tại Phú Thọ. Các địa phương còn lại trong khu vực ghi nhận giá heo hơi dao động quanh mức 49.000 – 51.000 đồng/kg.