Báo cáo hàng quý của ISO cho thấy, thặng dư đường toàn cầu niên vụ 2022/23 (tháng 10 – tháng 9) được dự báo ở mức 4,2 triệu tấn, giảm so với dự báo 6,2 triệu tấn đưa ra trước đó.
Một cuộc thăm dò của Reuters đối với các thương nhân và các nhà phân tích hồi đầu tháng 2/2023 đã đưa ra dự báo trung bình thặng dư niên vụ 2022/23 ở mức 3,25 triệu tấn.
ISO ước báo sản lượng đường toàn cầu vụ 2022/23 sẽ tăng lên mức 180,4 triệu tấn, giảm so với dự báo 182,1 triệu tấn trước đó. Sản lượng đường tại Ấn Độ giảm xuống mức 34,3 triệu tấn so với dự báo 35,5 triệu tấn trước đó. Ấn Độ sản xuất ít đường hơn do vụ mía chín sớm và bị thiệt hại bởi thời tiết bất lợi tại các vùng trồng chính.
Triển vọng sản lượng ở Tây Âu cũng được dự báo giảm xuống còn 15,2 triệu tấn so với mức 16,6 triệu tấn trước đó.
Tiêu thụ đường có sự điều chỉnh tăng khiêm tốn từ 176 triệu tấn lên 176,3 triệu tấn.

Nguồn: Vinanet/VITIC/Reuters