Sự sụt giảm này một phần là do điều chỉnh giảm dự báo sản lượng của Tây Âu, xuống 15,2 triệu tấn, so với 16,5 triệu tấn dự báo trước đó. Dịch bệnh và hạn hán đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất đường ở khu vực này.

Bộ Nông nghiệp Pháp đã hạ dự báo về sản lượng củ cải đường năm 2020 từ mức 27,2 triệu tấn xuống 26,3 triệu tấn, thấp hơn 31% so với năm trước đó, đồng thời cũng thấp hơn 32% so với mức trung bình 5 năm gần đây.

ISO cũng điều chỉnh giảm dự báo về sản lượng đường của Iran (từ 1,85 triệu tấn xuống 1,3 triệu tấn), Pakistan (6 triệu tấn xuống 5,5 triệu tấn) và Thái Lan (8,2 triệu tấn xuống 7,8 triệu tấn).
ISO dự báo tiêu thụ đường toàn cầu năm 2020/21 sẽ ở mức 173,8 triệu tấn, thấp hơn mức 174,6 triệu tấn dự báo tháng trước, nhưng vẫn cao hơn 2,1% so với tiêu thụ ở mùa trước.
Sự điều chỉnh này của ISO dựa trên đánh giá về tác động của chính sách hạn chế du lịch cũng như các lễ hội, không chỉ trong thời gian qua mà cả những tháng sắp tới. Thái Lan và Mexico vắng khách du lịch sẽ ảnh hưởng đến tiêu thụ đường.
Đồng thời ISO cũng hạ dự báo về thặng dư đường toàn cầu vụ 2019/20 xuống 0,9 triệu tấn so với ước tính 1,9 triệu tấn trước đó.

Nguồn: VITIC/Reuters