Giá Đồng kỳ hạn ba tháng trên Sàn giao dịch Kim loại London ngày hôm nay 14/6 gần như không đổi được giao dịch ở mức 10.007 USD/tấn. Giá nhôm tăng 0,4% lên 2.474 USD/tấn và giá nikel tăng 0,4% lên 18.295 USD/tấn và giá thiếc tăng 0,9% lên 31.850 USD/tấn.
Các công nhân tại mỏ đồng của Tập đoàn BHP ở Chile cho biết tuần trước họ đã đạt được thỏa thuận hợp đồng mới với công ty để tránh đình công.
Nhà cung cấp dữ liệu Thị trường giao dịch kim loại Thượng Hải và các nhà phân tích Trung Quốc cho biết, Trung Quốc có kế hoạch giải phóng dự trữ về kim loại màu gồm: đồng, nhôm và kẽm trong một chương trình kéo dài đến cuối năm 2021.
Giá Đồng Dương Sơn cao cấp giảm xuống 22 USD/tấn, thấp nhất kể từ năm 2016, cho thấy nhu cầu nhập khẩu kim loại vào Trung Quốc yếu.
Tồn kho đồng tại các kho do Thượng Hải theo dõi đã giảm tuần thứ tư liên tiếp xuống còn 180.967 tấn, mức thấp nhất kể từ ngày 12/3.
Dự trữ thiếc trên sàn Thượng Hải giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2020 xuống mức 4.563 tấn, trong khi tồn kho chì trong kho Thượng Hải lại tăng cao lên 118.885 tấn, cao nhất kể từ tháng 6/2013.
Tồn kho nikel của Thượng Hải giảm xuống mức thấp kỷ lục 7.471 tấn.

Bảng giá giao dịch tương lai của một số kim loại trên sàn Thượng Hải

(Đơn vị:CNY/tấn)

Tên loại

Kỳ hạn

Ngày 14/6

Chênh lệch so với ngày hôm qua

Giá thép

Giao tháng 10/2021

5.322

+192

Giá đồng

Giao tháng 7/2021

71.770

+280

Giá kẽm

Giao tháng 7/2021

22.740

+270

Giá nikel

Giao tháng 7/2021

135.350

+3.170

Giá bạc

Giao tháng 12/2021

5.821

+113

Nguồn: VITIC/Reuters