Hiện tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng Thương mại được khảo sát dao động trong khoảng 26.895 – 27.365 VND/Euro, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 28.015 – 28.441 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Sacombank có giá mua Euro cao nhất và Ngân hàng HSBC có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 10 ngân hàng Thương mại lớn, thì ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá và 9 ngân hàng giảm giá so với hôm qua và ở chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá và 8 ngân hàng giảm giá.
Ngân hàng Seabank giảm 30 đồng cả giá mua và giá bán xuống mức 27.199 – 28.329 VND/Euro. Ngân hàng MB giảm 64 đồng giá mua và giảm 58 đồng giá bán xuống mức 27.005 – 28.414 VND/Euro. Ngân hàng VPBank giảm 36 đồng cả giá mua và giá bán xuống mức 27.039 - 28.140 VND/Euro. Ngân hàng Á Châu giảm 67 đồng giá mua nhưng tăng 43 đồng giá bán lên mức 27.127 – 28.169 VND/Euro.
Giá Euro tự do niêm yết ở mức mua vào 27.742 đồng/USD (giảm 33 đồng so với hôm qua) và bán ra 27.843 đồng/USD (giảm 33 đồng).

 

Tỷ giá Euro ngày 29/5/2024

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 29/5/2024 giảm tại hầu hết các ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 29/5/2024

ĐVT: VND

 

Nguồn: Vinanet/VITIC