Bên cạnh đó, có 2 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đầu tư đăng ký đạt 47 nghìn USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần cổ phần 7 lượt, đạt 1,1 triệu USD.
Trong 8 tháng, thành phố thu hút 841,8 triệu USD vốn FDI; trong đó, đăng ký cấp mới 243 dự án với số vốn đạt 157,3 triệu USD, có 91 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 486,8 triệu USD và nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần 309 lượt, đạt 145,6 triệu USD.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thành phố thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 24/7/2021 để phòng chống dịch nên vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước suy giảm.
Tuy nhiên, các dự án, công trình trọng điểm, công trình xử lý cấp bách đáp ứng yêu cầu an toàn phòng chống dịch vẫn được tiếp tục hoạt động đã phần nào kéo nguồn vốn giải ngân tăng lên.
Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 8 ước tính đạt 3.671 tỷ đồng, giảm 15,5% so với tháng trước và giảm 18,9% so với cùng kỳ năm 2020.
Tính chung 8 tháng, vốn thực hiện đạt 27,5 nghìn tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước và bằng 54% kế hoạch năm.
Để thu hút các nguồn vốn, thành phố Hà Nội đã tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp hoạt động. Những địa bàn có dịch bệnh COVID-19 khuyến khích áp dụng phương án “3 tại chỗ” để sản xuất kinh doanh.
Các công trình trọng điểm về xây dựng, giao thông cũng được đẩy mạnh thi công đồng thời có các biện pháp phòng chống dịch.
Thời kỳ dịch bệnh khiến nhiều doanh nghiệp dừng hoạt động, giải thể hoặc phá sản, nên thành phố cũng cải tiến thủ tục, thông thoáng trong khai báo, đăng ký thành lập mới các doanh nghiệp.
Trong tháng 8, thành phố có 1.293 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký đạt 20,6 nghìn tỷ đồng, giảm 33%; thực hiện thủ tục giải thể cho 244 doanh nghiệp, giảm 1%; có 833 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 9% và 819 doanh nghiệp trở lại hoạt động, tăng 64%.
Tính chung trong 8 tháng, Hà Nội có 16,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký đạt 224,8 nghìn tỷ đồng, giảm 7%.
Thành phố cũng thực hiện thủ tục giải thể cho 2,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 36%; có 9,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 19% và 7,4 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 72%. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn./.

Nguồn: BNEWS/TTXVN