Theo khảo sát lúc 11h tại 6 ngân hàng lớn, thì chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá và 4 ngân hàng giảm giá; ở chiều bán ra cũng có 2 ngân hàng tăng giá, 4 ngân hàng giảm giá.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do, mua vào - bán ra ở mức 26.370 – 26.470 VND/EUR, cả giá mua và giá bán cùng giảm 30 đồng so với cuối tuần qua.
Tỷ giá Euro ngày 17/1/2022
ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 17/1/2022 sụt giảm ở đa số các ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 17/1/2022
ĐVT: VND

Nguồn: Vinanet/VITIC