Trong đó, 8 nhóm hàng đóng góp lớn nhất vào mức tăng này lần lượt là: máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 7,95 tỷ USD; hàng dệt may tăng 5,57 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 5,2 tỷ USD; giày dép các loại tăng 4,86 tỷ USD; điện thoại các loại và linh kiện tăng 4,07 tỷ USD; thủy sản tăng 2,31 tỷ USD; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 1,26 tỷ USD; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 1,14 tỷ USD.


Nguồn: vnbusiness.vn