Bất chấp dịch bệnh, xuất nhập khẩu đạt gần 55 tỷ USD trong tháng 6Cụ thể xuất khẩu đạt 27,2 tỷ USD, tăng 3,9% so với tháng 5 trước đó. Đáng chú ý, dù trong bối cảnh dịch bệnh nhưng xuất khẩu dệt may đạt hơn 3 tỷ USD tăng tới 19,1% so với tháng 5 trước đó. Trong khi đó máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện vượt điện thoại trở thành nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất trong tháng với kim ngạch đạt 4,14 tỷ USD, tăng 6,8% so với tháng trước.

Trong các nhóm hàng chủ lực, giày dép; gỗ và sản phẩm gỗ cũng có được tăng trưởng khá trong tháng 6 (so với tháng 5/2021) với các kết quả lần lượt là: 1,984 tỷ USD, tăng 5,2%; 1,56 tỷ USD, tăng 10,2%.
Trong tháng, 2 nhóm hàng xuất khẩu lớn bị sụt giảm là điện thoại và linh kiện với kim ngạch 3,29 tỷ USD, giảm 8,1%; máy móc thiết bị đạt 2,37 tỷ USD, giảm 7,1%. Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 158,335 tỷ USD, tăng trưởng cao 29% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ở chiều nhập khẩu, tháng 6 kim ngạch đạt 27,66 tỷ USD, giảm 2,1% so với tháng 5 trước đó. Nhóm hàng lớn nhất là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 5,74 tỷ USD, tăng 2,1% so với tháng 5 trước đó. Ngoài ra, sắt thép; điện thoại cũng là 2 nhóm hàng lớn có kim ngạch tăng so với tháng trước. Cụ thể, sắt thép đạt 1.124.185 tấn, kim ngạch hơn 1,14 tỷ USD, tăng 18,1% về lượng và tăng 25,7% về kim ngạch. Điện thoại đạt 1,45 tỷ USD, tăng 2,2%.
Trong khi máy móc thiết bị đạt hơn 4 tỷ USD, giảm 2,8%. Tương tự chiều hướng giảm là vải và chất dẻo nguyên liệu, dù 2 nhóm hàng này vẫn duy trì được kim ngạch hơn 1 tỷ USD trong tháng 5.
Hết tháng 6, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 159,33 tỷ USD, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 6, nước ta nhập siêu gần 500 triệu USD và đưa mức thâm hụt trong 6 tháng đầu năm lên khoảng 1 tỷ USD.
Như vậy, hết tháng 6, quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt gần 318 tỷ USD, tương đương bình quân khoảng 53 tỷ USD/tháng. Với kết quả này và tốc độ tăng trưởng vừa qua, việc cán mốc 600 tỷ USD trong năm 2021 là khả thi.

Nguồn: haiquanonline.com.vn