Chi hơn 303 tỷ USD nhập khẩu hàng hóa trong 10 tháng

Biểu đồ: T.Bình.
Trong kỳ 2 tháng 10 (16-31/10), tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam đạt 13,96 tỷ USD, tăng 2,4% (tương ứng tăng 323 triệu USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 10/2022.
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 10 tăng so với kỳ 1 trước đó chủ yếu ở một số nhóm hàng như: dầu thô tăng 149 triệu USD, tương ứng tăng 60,3%; ngô tăng 91 triệu USD, tương ứng tăng 100%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 73 triệu USD, tương ứng tăng 7,6%…
Như vậy, trong 10 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 303,35 tỷ USD, tăng 12,2% (tương ứng tăng 32,88 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.
Đáng chú ý, có tới 6 nhóm hàng nhập khẩu đạt từ 10 tỷ USD trở lên, trong đó có 5 nhóm tăng trưởng dương.
Nhóm hàng lớn bị sụt giảm kim ngạch là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 37,83 tỷ USD, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 70,45 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 2 tháng 10 đạt 9,32 tỷ USD, tăng 4,7% (tương ứng tăng 422 triệu USD) so với kỳ 1 tháng 10/2022.
Tính hết tháng 10, tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp FDI đạt 197,95 tỷ USD, tăng 11,9% (tương ứng tăng 21,06 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 65,3% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Nguồn: Haiquanonline