Trong 6 tháng đầu năm 2022, Cục Hải quan TPHCM làm thủ tục thông quan cho lượng hàng hóa XNK đạt tổng kim ngạch trên 73,15 tỷ USD, tăng 10,64% so với cùng kỳ năm 2021 (66,12 tỷ USD).
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 33,35 tỷ USD, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2021. Có 8 nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ lực (trên 1 tỷ đồng). Trong đó, có 3 nhóm có kim ngạch giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2021 là: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, giảm 6,61%; nhóm hàng giày dép, giảm 1,54% và mặt hàng gạo, giảm 3,4%.
Đặc biệt, 2 nhóm hàng xuất khẩu lớn có kim ngạch tăng mạnh là hàng thủy sản, tăng 81,71% và cà phê, tăng hơn 50%.
Kim ngạch nhập khẩu đạt 39,80 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó có 9 nhóm mặt hàng nhập khẩu chủ lực đều có tăng trưởng so với cùng kỳ 2021, đặc biệt mặt hàng xăng dầu và nhiên liệu bay tăng trưởng đột biến, mức độ tăng trưởng lần lượt 101,61% và 252,16%.
Với kết quả XNk nêu trên, cán cân thương mại hàng hóa tại TPHCM trong 6 tháng đầu năm 2022 nhập siêu 6,45 tỷ USD.
 

Nguồn: Haiquanonline