Infographics: 21 tỷ USD xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 2

Nguồn: haiquanonline