Infographics: Nông sản xuất siêu gần 1,8 tỷ USD

Nguồn: haiquanonline