Lần đầu tiên xuất khẩu đạt hơn 30 tỷ USD/tháng

Cơ cấu kim ngạch 7 nhóm hàng "chục tỷ đô" trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước hết tháng 11/2021. Biểu đồ: T.Bình.

Cụ thể, tháng 11 xuất khẩu đạt 31,87 tỷ USD, tăng 10,4% so với tháng trước, tương ứng tăng 3 tỷ USD.

So với tháng trước, các mặt hàng tăng đáng chú ý như: giày dép tăng 639 triệu USD, tương ứng tăng mạnh 68,2%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 496 triệu USD, tương ứng tăng 13,6%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 430 triệu USD, tương ứng tăng 10,2%; dệt may tăng 401 triệu USD, tương ứng tăng 15,2%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 322 triệu USD, tương ứng tăng 33,8%...
Tính chung hết tháng 11, xuất khẩu của Việt Nam đạt 301,73 tỷ USD, tăng 18,3%, tương ứng tăng 46,76 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, các nhóm hàng tăng trưởng ấn tượng có thể kể đến như: máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 10 tỷ USD, tương ứng tăng 41,6%; sắt thép các loại tăng 6,14 tỷ USD, tương ứng tăng 130,5%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 5,36 tỷ USD, tương ứng 11,5%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 5,24 tỷ USD, tương ứng tăng 13%...
Tuy nhiên, xét về quy mô kim ngạch, điện thoại và linh kiện vẫn là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 51,94 tỷ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2020.
Các thị trường xuất khẩu chủ yếu của nhóm hàng này là Trung Quốc đạt 13,58 tỷ USD, tăng 32%; Mỹ đạt 8,74 tỷ USD, tăng 5,6%; EU đạt 7,09 tỷ USD, giảm 13,3
Máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện đứng thứ hai với 45,51 tỷ USD, tăng 13%. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nhóm hàng này với 11,56 tỷ USD, tăng 23%. Tiếp đến là Trung Quốc đạt 9,68 tỷ USD, giảm 4%; EU đạt 5,9 tỷ USD, tăng 6,5%...
Như vậy, hai nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất đều liên quan đến lĩnh vực công nghệ cao.
Đứng thứ ba là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng với 34,05 tỷ USD, tăng 41,6%.
11 tháng qua, xuất khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng sang Mỹ đạt 15,57 tỷ USD, tăng 47,3%; EU đạt 3,9 tỷ USD, tăng 46,6%; Trung Quốc đạt 2,56 tỷ USD, tăng 47,9%; Hàn Quốc đạt 2,3 tỷ USD, tăng 24%...
Dệt may sau nhiều nhăm trong Top 3, năm nay đã tụt xuống vị trí thứ 4 với kim ngạch đạt 29,14 tỷ USD, tăng 8% tương ứng tăng 2,16 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.
Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nhóm hàng này với 14,3 tỷ USD, tăng 13%. Tiếp theo là EU đạt 3,4 tỷ USD, tăng 3,1%; Nhật Bản đạt 2,9 tỷ USD, giảm 9,5%...
Giày dép là nhóm hàng đứng thứ năm, đạt 15,81 tỷ USD tăng 5,1%, tương ứng tăng hơn 762 triệu USD so với cùng kỳ năm 2020.
Việt Nam chủ yếu xuất khẩu giày dép các loại sang các thị trường: Mỹ đạt 6,62 tỷ USD, tăng 17,4%; EU đạt 4,1 tỷ USD, tăng 6,2%; Trung Quốc đạt 1,4 tỷ USD, giảm 24,7%...
Sắt thép lần đầu tiên đạt mốc 10 tỷ USD, với kết quả 11 tháng qua đạt 12,2 triệu tấn, kim ngạch 10,84 tỷ USD, tăng 36,8% về lượng và tăng mạnh 130,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.
Sắt thép các loại xuất khẩu chủ yếu sang các thị trường: ASEAN đạt 3,49 triệu tấn, giảm 8%; Trung Quốc đạt 2,6 triệu tấn, giảm 20,1%; EU đạt 1,71 triệu tấn, tăng gấp 7 lần; Mỹ đạt 916 nghìn tấn, tăng 5 lần...
Không còn chiếm nhiều ưu thế như trước, nhưng dữ liệu của Tổng cục Hải quan cũng ghi nhận sự tăng trưởng đáng chú ý của các nhóm hàng xuất khẩu trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là những mặt hàng chủ lực.
Trong đó, gỗ và sản phẩm gỗ là nhóm hàng “chục tỷ đô” duy nhất của ngành nông nghiệp tính hết tháng 11, với kim ngạch 13,4 tỷ USD, tăng 21,1% tương ứng tăng 2,33 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.
Việt Nam chủ yếu xuất khẩu nhóm hàng này sang các thị trường chính là Mỹ đạt 7,94 tỷ USD, tăng 24,6%; Trung Quốc đạt 1,37 tỷ USD, tăng 26,5%; Nhật Bản đạt 1,3 tỷ USD, tăng 11,2%...
Thủy sản là nhóm hàng xuất khẩu lớn thứ hai của lĩnh vực nông nghiệp với kim ngạch đạt 8 tỷ USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 307 triệu USD.
Mỹ cũng là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nhóm hàng thủy sản với kim ngạch đạt 1,87 tỷ USD, tăng 25,4%. Tiếp theo là EU đạt 1,25 tỷ USD, tăng 4,8%; Nhật Bản đạt 1,21 tỷ USD, giảm 7,1%; Trung Quốc đạt 863 triệu USD, giảm 21,6%...
Nhóm hàng đáng chú ý khác của lĩnh vực nông nghiệp là gạo với kết quả xuất khẩu 5,75 triệu tấn, kim ngạch đạt 3,03 tỷ USD, tăng 0,8% về lượng và tăng 7,2% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.
Các thị trường xuất khẩu chính của mặt hàng này là Philippines đạt 1,2 tỷ USD, tăng 29,3%; Trung Quốc đạt 495 triệu USD, tăng 14,6%; Ga-na đạt 357 triệu USD, tăng 30,7%...
Ngoài 3 nhóm hàng trên, rau quả, cà phê, hạt điều, cao su… cũng là những nhóm hàng có được sự tăng trưởng đáng ghi nhận của lĩnh vực nông nghiệp.
 

Nguồn: haiquanonline/Thái Bình